Citáty o životě

Citáty o životě, Myšlenky, aforismy, pořekadla

#1 Kléméns Alexandrijský

Dokonalý křesťan žije jako host, který ví, co má získat a co zavrhnout. Užívá i svého těla jako ten, kdo daleko putuje, užívá i útulků a příbytků po cestě. Stará se i o věci světské a o záležitosti místa, v němž se zdržuje, ale příbytek i majetek opouští jako věc pouze užívanou, a aniž se dá vyvést z míry, ochotně následuje toho, kdo jej odvolává ze života, a nemá důvod obracet se zpátky. Vzdává sice dík za to, že mu bylo dopřáno na zemi pobýt, ale žehná svému odchodu a dychtí po věčném příbytku. .

Kléméns Alexandrijský Citáty o životě
#7 Alexis

Je možné celý život opovrhovat lidmi, ale není možné na chvíli nezatoužit po lásce člověka. .

Alexis - Je možné celý život opovrhovat lidmi, ale není možné na chvíli nezatoužit po lásce člověka.

Alexis Citáty o životě
#8 Alexis

Je možné celý život opovrhovať ľuďmi, ale nie je možné na chvíľu nezatúžiť po láske človeka. .

Alexis - Je možné celý život opovrhovať ľuďmi, ale nie je možné na chvíľu nezatúžiť po láske človeka.

Alexis Citáty o životě
#61 Abdu´l Bahá

Duchovní blaženost je pravý základ lidského života, neboť život byl stvořen kvůli štěstí, ne kvůli starosti, k radosti, nikoli k zármutku. .

Abdu´l Bahá - Duchovní blaženost je pravý základ lidského života, neboť život byl stvořen kvůli štěstí, ne kvůli starosti, k radosti, nikoli k zármutku.

Abdu´l Bahá Citáty o životě
#119 Arbes Jakub

Jen ten v pravdě žije, kdo život zasvětí snaze a práci. .

Arbes Jakub - Jen ten v pravdě žije, kdo život zasvětí snaze a práci.

Arbes Jakub Citáty o životě
#155 Aljechin

Pomocí šachů jsem si vypěstoval charakter, učí objektivitě, velikým mistrem se může člověk stát jedině tehdy, pozná-li své omyly, chyby a vady. Stejně tak je tomu i v životě. .

Aljechin - Pomocí šachů jsem si vypěstoval charakter, učí objektivitě, velikým mistrem se může člověk stát jedině tehdy, pozná-li své omyly, chyby a vady. Stejně tak je tomu i v životě.

Aljechin Citáty o životě
#178 Alphonse Allais

Čím je život prázdnější, tím je těžší. .

Alphonse Allais - Čím je život prázdnější, tím je těžší.

Alphonse Allais Citáty o životě
#191 José María Arguedas

Myslím, že také pomohlo objevit, jak je svět krásný, když ho cítíme jako součást sebe sama a ne jako něco objektivního. Pro toho, kdo se mluvit naučil v kečujštině, neexistuje nic, co by nebylo jeho součástí jako sebe sama. Vyprávění, kde se objevuje tenhle způsob života, který má originální a objevné rysy a naznačuje možnost nového způsobu chování, myslím mohlo zaujmout čtenáře z jiných zemí. .

José María Arguedas - Myslím, že také pomohlo objevit, jak je svět krásný, když ho cítíme jako součást sebe sama a ne jako něco objektivního. Pro toho, kdo se mluvit naučil v kečujštině, neexistuje nic, co by nebylo jeho součástí jako sebe sama. Vyprávění, kde se objevuje tenhle způsob života, který má originální a objevné rysy a naznačuje možnost nového způsobu chování, myslím mohlo zaujmout čtenáře z jiných zemí.

José María Arguedas Citáty o životě
#193 Allen

Slavná osobnost je člověk, který po celý život těžce pracoval, aby se stal slavným, a pak nosí tmavé brýle, aby ho nikdo nepoznal. .

Allen - Slavná osobnost je člověk, který po celý život těžce pracoval, aby se stal slavným, a pak nosí tmavé brýle, aby ho nikdo nepoznal.

Allen Citáty o životě
#220 Allen

Největším přáním mého života vždy bylo narodit se někde jinde někým jiným. .

Allen - Největším přáním mého života vždy bylo narodit se někde jinde někým jiným.

Allen Citáty o životě
#231 Woody Allen

Na posmrtný život nevěřím, ale pro jistotu si beru rezervní spodní prádlo. .

Woody Allen - Na posmrtný život nevěřím, ale pro jistotu si beru rezervní spodní prádlo.

Woody Allen Citáty o životě
#241 Allendeová

Ticho před narozením, ticho po smrti: život je hluk mezi dvěma neprozkoumatelnými obdobími ticha. .

Allendeová - Ticho před narozením, ticho po smrti: život je hluk mezi dvěma neprozkoumatelnými obdobími ticha.

Allendeová Citáty o životě
#279 Altenberg Peter

Člověka, který může ztroskotat na svých ideálech, nazýváme životaschopným. .

Altenberg Peter - Člověka, který může ztroskotat na svých ideálech, nazýváme životaschopným.

Altenberg Peter Citáty o životě
#310 Addison Joseph

Radost vstupuje do našeho života, když máme co dělat, co milovat a v co doufat. .

Addison Joseph - Radost vstupuje do našeho života, když máme co dělat, co milovat a v co doufat.

Addison Joseph Citáty o životě
#329 Aristotelés

Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný. .

Aristotelés - Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný.

Aristotelés Citáty o životě
#355 Konrad Adenauer

Nejen v životě jednotlivců, nýbrž i v životě národu je vzájemná důvěra základem společné práce a společných úspěchů. .

Konrad Adenauer - Nejen v životě jednotlivců, nýbrž i v životě národu je vzájemná důvěra základem společné práce a společných úspěchů.

Konrad Adenauer Citáty o životě
#381 Amaru

Každý je zrodený pre inú lásku k životu. .

Amaru - Každý je zrodený pre inú lásku k životu.

Amaru Citáty o životě
#398 Ambrož Svatý

Přátelství nemá být celním úřadem na vybírání povinných dávek, ale zdrojem radosti a krášlení života. .

Ambrož Svatý - Přátelství nemá být celním úřadem na vybírání povinných dávek, ale zdrojem radosti a krášlení života.

Ambrož Svatý Citáty o životě
#403 Adorno Theodor W

Měšťák si přeje bujné umění a asketický život - není to však naopak? .

Adorno Theodor W - Měšťák si přeje bujné umění a asketický život - není to však naopak?

Adorno Theodor W Citáty o životě
#442 Arnold

Dávat nový život je touha dvou jedinců spojit prostřednictvím lásky dobro s dobrem a vytvořit tak lepší. .

Arnold - Dávat nový život je touha dvou jedinců spojit prostřednictvím lásky dobro s dobrem a vytvořit tak lepší.

Arnold Citáty o životě
#471 Amicis

Práve tomu, kto by dokázal celý život niekoho milovať, to nie je dopriané. .

Amicis - Práve tomu, kto by dokázal celý život niekoho milovať, to nie je dopriané.

Amicis Citáty o životě
#496 Amir

Každý Žid, který ponechá svůj lid nebo území nepříteli podobně jako Rabin, musí být zabit. Studoval jsem Halachu celý život a dobře vím o čem mluvím. (, při výpovědi před izraelským soudem) .

Amir - Každý Žid, který ponechá svůj lid nebo území nepříteli podobně jako Rabin, musí být zabit. Studoval jsem Halachu celý život a dobře vím o čem mluvím. (, při výpovědi před izraelským soudem)

Amir Citáty o životě
#498 Arrupe

Usiluj sa porozumieť reálnej skúsenosti ľudí, lebo len vtedy sa ohlasovanie evanjelia môže dotýkať ich života. .

Arrupe - Usiluj sa porozumieť reálnej skúsenosti ľudí, lebo len vtedy sa ohlasovanie evanjelia môže dotýkať ich života.

Arrupe Citáty o životě
#528 Aischylos

Čestná smrt je lepší než nečestný život. .

Aischylos - Čestná smrt je lepší než nečestný život.

Aischylos Citáty o životě
#535 Aischylos

Bez nehod, útrap a škod nikdo z nás neprojde životem. .

Aischylos - Bez nehod, útrap a škod nikdo z nás neprojde životem.

Aischylos Citáty o životě
#536 Aischylos

Čestná smrť je lepšia ako nečestný život. .

Aischylos - Čestná smrť je lepšia ako nečestný život.

Aischylos Citáty o životě
#547 Asimov

Neverím v posmrtný život, a tak nemusím tráviť celý môj život v strachu pred peklom, alebo v ešte väčšom strachu pred nebom. Nech sú muky pekla akékoľvek, myslím že nuda v nebi by bola ešte horšia. [en: I dont believe in an afterlife, so I dont have to spend my whole life fearing hell, or fearing heaven even more. For whatever the tortures of hell, I think the boredom of heaven would be even worse.] .

Asimov - Neverím v posmrtný život, a tak nemusím tráviť celý môj život v strachu pred peklom, alebo v ešte väčšom strachu pred nebom. Nech sú muky pekla akékoľvek, myslím že nuda v nebi by bola ešte horšia. [en: I dont believe in an afterlife, so I dont have to spend my whole life fearing hell, or fearing heaven even more. For whatever the tortures of hell, I think the boredom of heaven would be even worse.]

Asimov Citáty o životě
#551 Isaac Asimov

Rozlišujme pití a pijanství. K druhému se uchylujme jen tehdy, když tíže života láme nám páteř. .

Isaac Asimov - Rozlišujme pití a pijanství. K druhému se uchylujme jen tehdy, když tíže života láme nám páteř.

Isaac Asimov Citáty o životě
#554 Asimov

Keby mi doktor povedal, že mám len šesť minút života, nepremýšlal by som. Písal by som o trochu rýchlejšie. [en: If my doctor told me I had only six minutes to live, I wouldn’t brood. I’d type a little faster.] .

Asimov - Keby mi doktor povedal, že mám len šesť minút života, nepremýšlal by som. Písal by som o trochu rýchlejšie. [en: If my doctor told me I had only six minutes to live, I wouldn’t brood. I’d type a little faster.]

Asimov Citáty o životě
#560 Asimov Isaac

Najsmutnejší aspekt dnešného života je, že veda získava poznatky oveľa rýchlejšie, ako spoločnosť nadobúda múdrosť. [en: The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.] .

Asimov Isaac - Najsmutnejší aspekt dnešného života je, že veda získava poznatky oveľa rýchlejšie, ako spoločnosť nadobúda múdrosť. [en: The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.]

Asimov Isaac Citáty o životě
#577 Herbert Henry Asquith

Mládí by bylo ideální stav, kdyby přišlo v životě trochu později. .

Herbert Henry Asquith - Mládí by bylo ideální stav, kdyby přišlo v životě trochu později.

Herbert Henry Asquith Citáty o životě
#614 Akvinský

Akýkoľvek skutok lásky si zasluhuje večný život. .

Akvinský - Akýkoľvek skutok lásky si zasluhuje večný život.

Akvinský Citáty o životě
#628 Akvinský Tomáš

Kdo je dokonalý v lásce, je dokonalý v duchovním životě. .

Akvinský Tomáš - Kdo je dokonalý v lásce, je dokonalý v duchovním životě.

Akvinský Tomáš Citáty o životě
#645 Asturias

V živote sa často stáva, že i to, čo milujeme viac než seba, nás časom omzí. .

Asturias - V živote sa často stáva, že i to, čo milujeme viac než seba, nás časom omzí.

Asturias Citáty o životě
#656 Andersen Hans Christian

Není krásnějších pohádek než ty, které píše život sám. .

Andersen Hans Christian - Není krásnějších pohádek než ty, které píše život sám.

Andersen Hans Christian Citáty o životě
#667 Andersen Hans Christian

Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život. .

Andersen Hans Christian - Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život.

Andersen Hans Christian Citáty o životě
#669 Hans Christian Andersen

Náhoda je květ poezie na stromě všedního života. .

Hans Christian Andersen - Náhoda je květ poezie na stromě všedního života.

Hans Christian Andersen Citáty o životě
#670 Hans Christian Andersen

Nejsou krásnější pohádky než ty, které píše sám život. .

Hans Christian Andersen - Nejsou krásnější pohádky než ty, které píše sám život.

Hans Christian Andersen Citáty o životě
#698 Berthold Auerbach

Mužovi trvá celý život, než si zvykne obzerať sa po ženách. .

Berthold Auerbach - Mužovi trvá celý život, než si zvykne obzerať sa po ženách.

Berthold Auerbach Citáty o životě
#739 Augustín

Nikto netúži po večnom živote, ak ho nemrzí tento smrteľný život. .

Augustín - Nikto netúži po večnom živote, ak ho nemrzí tento smrteľný život.

Augustín Citáty o životě
#799 Andrić Ivo

Je absurdní chtít prodloužit život vždy a za každou cenu. Mládí je třeba prodloužit, mládí nebo alespoň sílu zralých let. .

Andrić Ivo - Je absurdní chtít prodloužit život vždy a za každou cenu. Mládí je třeba prodloužit, mládí nebo alespoň sílu zralých let.

Andrić Ivo Citáty o životě
#803 Ivo Andrić

Snad polovina odporných škodlivých věcí otravujících život člověka a hyzdících tvář světa byla zosnována v manželské posteli nebo kolem ní. .

Ivo Andrić - Snad polovina odporných škodlivých věcí otravujících život člověka a hyzdících tvář světa byla zosnována v manželské posteli nebo kolem ní.

Ivo Andrić Citáty o životě
#808 Ivo Andrić

Co nebolí - to není život, co nepomíjí - to není štěstí. .

Ivo Andrić - Co nebolí - to není život, co nepomíjí - to není štěstí.

Ivo Andrić Citáty o životě
#820 Aurelius

Náš život je takový jakým ho učiní naše myšlenky. .

Aurelius - Náš život je takový jakým ho učiní naše myšlenky.

Aurelius Citáty o životě
#821 Aurelius

Pamatuj, že nikdo neztrácí žádný jiný život než ten, který teď žije, ani nežije žádný jiný život než ten, který nyní ztrácí. .

Aurelius - Pamatuj, že nikdo neztrácí žádný jiný život než ten, který teď žije, ani nežije žádný jiný život než ten, který nyní ztrácí.

Aurelius Citáty o životě
#822 Aurelius Marcus

Vesmír je změna; náš život je takový, jaký ho udělají naše myšlenky. .

Aurelius Marcus - Vesmír je změna; náš život je takový, jaký ho udělají naše myšlenky.

Aurelius Marcus Citáty o životě
#825 Marcus Aurelius

Jsi-li něčím nesmírně roztrpčen nebo zkrušen, pak se rozpomeň, že lidský život je mžik a že všichni co nevidět odejdeme. .

Marcus Aurelius - Jsi-li něčím nesmírně roztrpčen nebo zkrušen, pak se rozpomeň, že lidský život je mžik a že všichni co nevidět odejdeme.

Marcus Aurelius Citáty o životě
#827 Aurelius

Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek. .

Aurelius - Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek.

Aurelius Citáty o životě
#828 Aurelius Marcus

Rozumný jedinec by se neměl bát smrti, neboť jde o přirozenou životní událost. .

Aurelius Marcus - Rozumný jedinec by se neměl bát smrti, neboť jde o přirozenou životní událost.

Aurelius Marcus Citáty o životě
#832 Aurelius

Smrt se nám celý život směje. Proč bychom se my nemohli smát jí. .

Aurelius - Smrt se nám celý život směje. Proč bychom se my nemohli smát jí.

Aurelius Citáty o životě
další


citáty o mužích vtipné
citáty o lásce anglicky
moudro dne
citaty o životě
citáty o problémech
pratelstvi citaty
nejlepší citáty o životě
dojemné citáty
citaty vyroky
výroky slavných filozofů
citáty o bolesti a smutku
citáty o klukách
citáty přátelství anglicky
vyroky a citaty
veselé citáty
citáty o zklamání a bolesti
láska citáty smutné
citáty spisovatelů
kazdy den s citatem
motta a citáty o lásce
smutné citáty
basně o lásce
citát o rodině
motta a citáty o životě