Citáty o úspěchu

Citáty o úspěchu, Myšlenky, aforismy, pořekadla

#34 George Abbot

Obecně řečeno, úspěch odhalí nejhorší vlastnosti, zatímco pád ty nejlepší. .

George Abbot - Obecně řečeno, úspěch odhalí nejhorší vlastnosti, zatímco pád ty nejlepší.

George Abbot Citáty o úspěchu
#357 Adenauer

Obzvlášť v politice by nikdo neměl dělat žádné předpovědi do budoucna. Z tohoto důvodu zůstávám klidným a obhajuji pouze to, co jsem poznal jako pravdivé, kladné a správné. I když něco vyžaduje čas než to dospěje k úspěchu, měl by člověk zůstat při tom, co poznal jako správné a pravdivé. Samozřejmě, že to vyžaduje trpělivost, ale to je podle mého názoru jediná možná politika se kterou nakonec s úspěchem porazíme komunismus. .

Adenauer Citáty o úspěchu
#1133 Irving Berlin

Na úspěchu je tězké to, že v něm stále musíte pokračovat. .

Irving Berlin - Na úspěchu je tězké to, že v něm stále musíte pokračovat.

Irving Berlin Citáty o úspěchu
#1879 Baťa Tomáš

Přímé jednání patří mezi prvotní podmínky úspěchu! Avšak jenom dobrý člověk může jednat přímo, a pouze dobrou, všem užitečnou práci možno konati před celou veřejností. Přímé, prosté jednání budí v lidech všechny dobré instinkty. Jednáš-li otevřeně s úmyslem posloužit lidem, tvůj úspěch je neodvratný. .

Baťa Tomáš - Přímé jednání patří mezi prvotní podmínky úspěchu! Avšak jenom dobrý člověk může jednat přímo, a pouze dobrou, všem užitečnou práci možno konati před celou veřejností. Přímé, prosté jednání budí v lidech všechny dobré instinkty. Jednáš-li otevřeně s úmyslem posloužit lidem, tvůj úspěch je neodvratný.

Baťa Tomáš Citáty o úspěchu
#1886 Tomáš J Baťa

Já jsem za nejpozoruhodnější rys podniku považoval duch jeho zaměstnanců, zřetelnou hrdost na to, že se podílejí na něčem, co přineslo skutečný úspěch. .

Tomáš J Baťa - Já jsem za nejpozoruhodnější rys podniku považoval duch jeho zaměstnanců, zřetelnou hrdost na to, že se podílejí na něčem, co přineslo skutečný úspěch.

Tomáš J Baťa Citáty o úspěchu
#2382 Napoleon Bonaparte

Člověk sám nemá přátele, jen jeho úspěch je má. .

Napoleon Bonaparte - Člověk sám nemá přátele, jen jeho úspěch je má.

Napoleon Bonaparte Citáty o úspěchu
#2571 Börne Ludwig

Na začátku a nedaleko cíle je nebezpečí neúspěchu největší. Lodě ztroskotávají blízko pobřeží. .

Börne Ludwig - Na začátku a nedaleko cíle je nebezpečí neúspěchu největší. Lodě ztroskotávají blízko pobřeží.

Börne Ludwig Citáty o úspěchu
#3078 Albert Camus

Snazší je dosáhnout úspěchu, obtížnější si ho zasloužit. .

Albert Camus - Snazší je dosáhnout úspěchu, obtížnější si ho zasloužit.

Albert Camus Citáty o úspěchu
#3527 Casson

Co milujeme povrchně, snadno si znechutíme, když v tom dlouho nedosahujeme úspěchu. Od toho však, co milujeme z hloubi své duše, nás nemůže odradit nic na světě. .

Casson - Co milujeme povrchně, snadno si znechutíme, když v tom dlouho nedosahujeme úspěchu. Od toho však, co milujeme z hloubi své duše, nás nemůže odradit nic na světě.

Casson Citáty o úspěchu
#3842 Churchill Winston

Úspěch nemá konce, neúspěch není osudem: na prvním místě je odvaha. .

Churchill Winston - Úspěch nemá konce, neúspěch není osudem: na prvním místě je odvaha.

Churchill Winston Citáty o úspěchu
#4037 Dalajláma

Pesimismus vede k neúspěchu. .

Dalajláma - Pesimismus vede k neúspěchu.

Dalajláma Citáty o úspěchu
#4041 Dalajláma

Svůj úspěch hodnoťte podle toho, čeho všeho jste se pro něj vzdali. .

Dalajláma - Svůj úspěch hodnoťte podle toho, čeho všeho jste se pro něj vzdali.

Dalajláma Citáty o úspěchu
#4085 Dalí

Žárlivost ostatních malířů, byla vždy teploměrem mého úspěchu. .

Dalí - Žárlivost ostatních malířů, byla vždy teploměrem mého úspěchu.

Dalí Citáty o úspěchu
#4187 Dewar

Cesta k úspěchu je vroubena ženami, které postrkují své muže kupředu. .

Dewar - Cesta k úspěchu je vroubena ženami, které postrkují své muže kupředu.

Dewar Citáty o úspěchu
#4284 Dickens

Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit. .

Dickens - Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit.

Dickens Citáty o úspěchu
#4341 Darwin Charles

V přírodě je přežití a úspěch otázkou těch nejschopnějších a nejpřitažlivějších. .

Darwin Charles - V přírodě je přežití a úspěch otázkou těch nejschopnějších a nejpřitažlivějších.

Darwin Charles Citáty o úspěchu
#4454 Durrell

Můj úspěch se podobá pokusu odhrabat Mount Everest pomocí čajové lžičky. .

Durrell - Můj úspěch se podobá pokusu odhrabat Mount Everest pomocí čajové lžičky.

Durrell Citáty o úspěchu
#4474 Benjamin Disraeli

Tajemstvím úspěchu je účelná vytrvalost. .

Benjamin Disraeli - Tajemstvím úspěchu je účelná vytrvalost.

Benjamin Disraeli Citáty o úspěchu
#4499 Davis

Opravdovým úspěchem není umění na jevišti, ale umění vycházet s lidmi mimo scénu. .

Davis - Opravdovým úspěchem není umění na jevišti, ale umění vycházet s lidmi mimo scénu.

Davis Citáty o úspěchu
#4527 Davy

Moje neúspěchy mi vnukli nejvýznamnější z mých objevů. .

Davy - Moje neúspěchy mi vnukli nejvýznamnější z mých objevů.

Davy Citáty o úspěchu
#4538 Jean Dutourd

Ušlechtilá duše bude ušlechtilá i v nejhorších nesnázích. Nízká duše nezapře svou nízkost, i když ji bude doprovázet na každém kroku úspěch. .

Jean Dutourd - Ušlechtilá duše bude ušlechtilá i v nejhorších nesnázích. Nízká duše nezapře svou nízkost, i když ji bude doprovázet na každém kroku úspěch.

Jean Dutourd Citáty o úspěchu
#4874 Erhard

Veškerá snaha a úsilí zaměřené na plnou zaměstnanost, konjukturu nadbytku a kontinuitu růstu hospodářství, budou ovšem korunovány úspěchem potud, pokud nebude hospodářská soutěž manipulována umělými nebo právními předpisy, které jí budou stát v cestě a nebo jí nakonec úplně znemožní. .

Erhard - Veškerá snaha a úsilí zaměřené na plnou zaměstnanost, konjukturu nadbytku a kontinuitu růstu hospodářství, budou ovšem korunovány úspěchem potud, pokud nebude hospodářská soutěž manipulována umělými nebo právními předpisy, které jí budou stát v cestě a nebo jí nakonec úplně znemožní.

Erhard Citáty o úspěchu
#4958 Ralph Waldo Emerson

Sebedůvěra je prvním tajemstvím úspěchu. .

Ralph Waldo Emerson - Sebedůvěra je prvním tajemstvím úspěchu.

Ralph Waldo Emerson Citáty o úspěchu
#5606 Henry Ford

Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu. .

Henry Ford - Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu.

Henry Ford Citáty o úspěchu
#5607 Ford

Není hanbou čestný neúspěch, ale strach z neúspěchu. .

Ford - Není hanbou čestný neúspěch, ale strach z neúspěchu.

Ford Citáty o úspěchu
#5662 Fields William Claude

Když napoprvé nemáš úspěch, pokoušej se znovu a znovu. Pak to vzdej. Nemá cenu být paličatý blázen. .

Fields William Claude - Když napoprvé nemáš úspěch, pokoušej se znovu a znovu. Pak to vzdej. Nemá cenu být paličatý blázen.

Fields William Claude Citáty o úspěchu
#5938 Gándhí Móhandás Karamčand

Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu. .

Gándhí Móhandás Karamčand - Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.

Gándhí Móhandás Karamčand Citáty o úspěchu
#6831 Herbert

Přijatelnost hodnot závisí vždy na jejich úspěchu. Každý, kdo se snaží dosáhnout falešné vyváženosti, destabilizuje společnost. Rozsudky musejí být váženy jen z toho hlediska, jaký mají význam pro udržení spořádané společnosti. Nesčetné dávné civilizace ztroskotaly právě na útesech spravedlnosti pro všechny. Taková pošetilost ničí přirozenou hierarchii, která je mnohem důležitější. Každý jedinec nabývá na významu jen ve vztahu k celé společnosti. Když společnost nebude uspořádána v logických krocích, nikdo v ní nemůže najít své místo - ani ten nejnižší, ani ten nejvyšší. .

Herbert Citáty o úspěchu
#6935 Egon Hostovský

"Žil jsem v Norsku a svět se mi zase začal jevit růžovější. Měl jsem literární úspěchy a lidé se ke mně chovali báječně. Jako k Čechoslovákovi a jako ke kamarádovy, který se octl v trablu - i když si ho, podle mínění většiny, zavinil sám. Pak jsem konečně dostal imigrační vízum a znovu jsem se vrátil do USA… Nejmoudřejší mi připadalo zakotvit, nepovažovat současnou situaci za další provizorium, ale přijmout USA jako novou vlast a pokusit se být přijat… Byl to přece jen domov, země, jejímž občanem jsem se stal, měl jsem americkou ženu, dvě zde narozené děti." .

Egon Hostovský Citáty o úspěchu
#6936 Theodor Herzl

Jsme národ, jeden národ. Všude jsme měli upřímnou snahu začlenit se do národních komunit, které nás obklopovaly, a udržet si pouze víru otců. To nám však není dovoleno. Marně usilujeme úspěchy v umění a vědě dosáhnout větší slávu pro naše vlasti a přispět k jejich bohatství účastí na obchodu. Je námi opovrhováno jako nějakými vetřelci. Kdyby nás jen nechali na pokoji... nezdá se mi však, že to mají v úmyslu. ... Svět potřebuje židovský stát, a proto vznikne. [Der Judenstaat (Židovský stát) - 1896] .

Theodor Herzl Citáty o úspěchu
#7167 Hubbard Lafayette Ronald

Úspěch plodí úspěch, stejně jako peníze se rozmnožují samy. .

Hubbard Lafayette Ronald - Úspěch plodí úspěch, stejně jako peníze se rozmnožují samy.

Hubbard Lafayette Ronald Citáty o úspěchu
#7399 Hitler

Neúspěch je nutno vyloučit. .

Hitler - Neúspěch je nutno vyloučit.

Hitler Citáty o úspěchu
#7406 Hitler Adolf

Svět uvěří pouze v úspěch. .

Hitler Adolf - Svět uvěří pouze v úspěch.

Hitler Adolf Citáty o úspěchu
#7517 Iacocca

Základem úspěchu je vybrat si pravý čas. Přijít s něčím moc brzo je stejně špatné jako přijít moc pozdě. .

Iacocca - Základem úspěchu je vybrat si pravý čas. Přijít s něčím moc brzo je stejně špatné jako přijít moc pozdě.

Iacocca Citáty o úspěchu
#8021 Zdeněk Jirotka

Všechno lze říci uhlazenou mluvou dobré společnosti. Četl jsem jednou, že diplomat nikdy neřekne, že někdo lže. Použije v takovém případě věty: "Domnívám se, že o správnosti vašich informací dalo by se s úspěchem pochybovat". .

Zdeněk Jirotka - Všechno lze říci uhlazenou mluvou dobré společnosti. Četl jsem jednou, že diplomat nikdy neřekne, že někdo lže. Použije v takovém případě věty: "Domnívám se, že o správnosti vašich informací dalo by se s úspěchem pochybovat".

Zdeněk Jirotka Citáty o úspěchu
#8522 Charles Franklin Kattering

Každý, kdo chce být vědcem, musí být ochoten devětadevadesátkrát selhat, než dosáhne jednoho úspěchu. .

Charles Franklin Kattering - Každý, kdo chce být vědcem, musí být ochoten devětadevadesátkrát selhat, než dosáhne jednoho úspěchu.

Charles Franklin Kattering Citáty o úspěchu
#8643 František Křižík

Mezi mnou a Edisonem je veliký rozdíl, Edison má za sebou společnost, vydával akcie, které šly nahoru, měl-li úspěch, když ne, stoupaly akcie petrolejářské, a to bylo dohromady svázáno. Edison měl za sebou peníze, laboratoře, pomůcky a pomocníky. .

František Křižík - Mezi mnou a Edisonem je veliký rozdíl, Edison má za sebou společnost, vydával akcie, které šly nahoru, měl-li úspěch, když ne, stoupaly akcie petrolejářské, a to bylo dohromady svázáno. Edison měl za sebou peníze, laboratoře, pomůcky a pomocníky.

František Křižík Citáty o úspěchu
#8742 Kennedy John Fitzgerald

Každá politická strana se nalézá ve vážném nebezpečí, když ve snaze udržet jednotu, pořádek a úspěch, pokaždé začne potlačovat nové myšlení, nezávislé chování a rebelující část členstva. Politická strana se udrží na špici pouze vnitřním růstem. Potlačování nových proudů uvnitř strany znamená úpadek a politickou sebevraždu. .

Kennedy John Fitzgerald - Každá politická strana se nalézá ve vážném nebezpečí, když ve snaze udržet jednotu, pořádek a úspěch, pokaždé začne potlačovat nové myšlení, nezávislé chování a rebelující část členstva. Politická strana se udrží na špici pouze vnitřním růstem. Potlačování nových proudů uvnitř strany znamená úpadek a politickou sebevraždu.

Kennedy John Fitzgerald Citáty o úspěchu
#8761 Kennedy

Extrémista zklamán neúspěchem, zatracuje motivace, morální názory a patriotismus oněch, kteří ho odmítají. Ať se angažuje politicky a nebo nábožensky, vždy kolem sebe rozsévá samoúčelné fráze a bezdůvodný strach. .

Kennedy - Extrémista zklamán neúspěchem, zatracuje motivace, morální názory a patriotismus oněch, kteří ho odmítají. Ať se angažuje politicky a nebo nábožensky, vždy kolem sebe rozsévá samoúčelné fráze a bezdůvodný strach.

Kennedy Citáty o úspěchu
#8790 Konfucius

Náš největší úspěch nespočívá v tom, že nikdy nepadneme, ale v tom, že vždy se zase pozvedneme, kdykoliv padneme. .

Konfucius - Náš největší úspěch nespočívá v tom, že nikdy nepadneme, ale v tom, že vždy se zase pozvedneme, kdykoliv padneme.

Konfucius Citáty o úspěchu
#8920 Laclos

Líbit se znamená pro muže pouze prostředek k dosažení úspěchu, pro ženu však to představuje samotný úspěch. .

Laclos - Líbit se znamená pro muže pouze prostředek k dosažení úspěchu, pro ženu však to představuje samotný úspěch.

Laclos Citáty o úspěchu
#10809 Nördström

Je lepší odepsat 90% lidí a upoutat pozornost zbývajících 10% než mít mírný úspěch u všech. .

Nördström - Je lepší odepsat 90% lidí a upoutat pozornost zbývajících 10% než mít mírný úspěch u všech.

Nördström Citáty o úspěchu
#11200 Pagnol

Největším úspěchem soudobé civilizace je, že vytvořila bytosti, které ji dokážou vydržet. .

Pagnol - Největším úspěchem soudobé civilizace je, že vytvořila bytosti, které ji dokážou vydržet.

Pagnol Citáty o úspěchu
#11283 Ferdinand Peroutka

Píše se to sláva, úspěch a pokrok a zhusta se to čte: neomalené lokty, ziskuchtivost a dobré bydlo. .

Ferdinand Peroutka - Píše se to sláva, úspěch a pokrok a zhusta se to čte: neomalené lokty, ziskuchtivost a dobré bydlo.

Ferdinand Peroutka Citáty o úspěchu
#11344 Poláček

S úspěchem nejdou dělat žádné štráchy. Svět úspěch žádá. .

Poláček - S úspěchem nejdou dělat žádné štráchy. Svět úspěch žádá.

Poláček Citáty o úspěchu
#11479 Ponti

Má-li film úspěch, je to byznys. Nemá-li úspěch, je to umění... .

Ponti - Má-li film úspěch, je to byznys. Nemá-li úspěch, je to umění...

Ponti Citáty o úspěchu
#11752 George S Patton

Neměřím úspěch podle toho, jak vysoko někdo dokáže vyšplhat, ale podle toho, jak vysoko se odrazí, když spadne dolů na zadek. .

George S Patton - Neměřím úspěch podle toho, jak vysoko někdo dokáže vyšplhat, ale podle toho, jak vysoko se odrazí, když spadne dolů na zadek.

George S Patton Citáty o úspěchu
#11775 Jean Paul

Právě ti nestraní, kteří vidí všechny stránky věci, mají méně úspěchů i přátel než ti, kdož útočí na některou stranu. .

Jean Paul - Právě ti nestraní, kteří vidí všechny stránky věci, mají méně úspěchů i přátel než ti, kdož útočí na některou stranu.

Jean Paul Citáty o úspěchu
#11880 Pavese Cesare

Tvrdit, že náš úspěch je dílem prozřetelnosti, a ne naší vlastní chytrosti, je prohnaný způsob, jak zvětšit ve vlastních očích význam tohoto úspěchu. .

Pavese Cesare - Tvrdit, že náš úspěch je dílem prozřetelnosti, a ne naší vlastní chytrosti, je prohnaný způsob, jak zvětšit ve vlastních očích význam tohoto úspěchu.

Pavese Cesare Citáty o úspěchu
#12020 Przeczek Lech

Dveře k úspěchu měl otevřené dokořán, on do nich však jen nesměle nakoukl. .

Przeczek Lech - Dveře k úspěchu měl otevřené dokořán, on do nich však jen nesměle nakoukl.

Przeczek Lech Citáty o úspěchu
další


citaty zivot
citáty slávnych ľudí
motta o lasce
citaty o bolesti smutku
nejlepší motta
slavné citáty
citáty a přísloví
básničky o kamarádství
citace o lásce
o lásce citáty
motivační citáty o životě
čas citát
motta o lásce
citáty i životě
motta o mužích
citáty o problémech
nejlepší motta
citáty o všem
moudra o lasce
citáty o smrti a smutku
smutné citáty o smrti
citáty o něm
kazdy den s citatem
krátké anglické citáty s překladem